DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYO Akademi Bölümü

Ücret Politikası

DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. / DYO AKADEMİ BÖLÜMÜ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi: 16/02/2021

1- 11UY0023-3 İnşaat boyacısı (seviye 3) (A1-A2 Zorunlu birimler)

Ücret

11UY0023-3-A1- İnşaat Boyacılığında İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun yapılması-Teorik sınav

150 TL.

11UY0023-3-A1-İnşaat Boyacılığında İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun yapılması -Uygulama sınavı

300 TL.

11UY0023-3-A2-İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi- Teorik sınav

150 TL.

11UY0023-3-A2-İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi-Uygulama sınavı

400 TL.

TOPLAM

1000 TL. (KDV. DAHİL)

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

700 TL (KDV DAHİL)

Sınavsız Belge Yenileme Ücreti

100 TL (KDV DAHİL)

*Sınavdan başarılı olan adaylardan alınacak belge ücreti

(*Belge ücreti, başarılı olan adaylardan daha sonra talep edilecektir.)

100 TL.

 

2- 12 UY0057-3 Isı Yalıtımcısı (seviye 3) (A1-A2 Zorunlu birimler

Ücret

12UY0057-3-A1- Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve güvenliği - Teorik sınav

150 TL.

   

12UY0057-3 A2-Dış cephelerde ısı yalıtımı (Mantolama) Teorik sınav

200 TL.

12UY0057-3 A2-Dış cephelerde ısı yalıtımı (Mantolama) Uygulama sınavı

750TL.

TOPLAM

1100 TL. (KDV. DAHİL)

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

750 TL (KDV DAHİL)

Sınavsız Belge Yenileme Ücreti

100 TL (KDV DAHİL)

*Sınavdan başarılı olan adaylardan alınacak belge ücreti

(*Belge ücreti, başarılı olan adaylardan daha sonra talep edilecektir.)

100 TL.

Ödeme Yapılması Gereken Hesap Bilgileri:

Garanti Bankası İzmir Şubesi

IBAN: TR21 0006 2000 1000 0006 2966 95 HESAP NO: 100/6296695

11UY0023-3 İnşaat boyacısı sınav başvurusu için dekonta ;

*Ad Soyad

Açıklama kısmına ; İnşaat Boyacısı Belgelendirme Sınav ücreti Alıcı kısmına: Dyo Boya Fabrikaları

12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı sınav başvurusu için dekonta ;

*Ad Soyad

Açıklama kısmına Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Sınav ücreti Alıcı kısmına: Dyo Boya Fabrikaları

Bilgi için iletişim: Tel: 444 0 396 Mail: info@dyo.com.tr

*4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek 3.maddesinde “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 26 Mart 2020 tarih ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 52. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 31.12.2021 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İnşaat Boyacısı ve Isı Yalıtımcısı Meslekleri bu kapsam dahilindedir.

AB - HİBE KULLANIMI İÇİN, BAŞVURU KOTASI DOLMUŞTUR!

BU NEDENLE, AŞAĞIDA Kİ HESABA YENİ BİR UYGULAMA BAŞLAYANAKADAR PARA YATIRILMAMASI GEREKMEKTEDİR!

AB Hibesinden yararlanmak isteyen adaylar için; Ödeme Yapılması Gereken Hesap Bilgileri:

AB Hibesinden yararlanmak isteyen adaylar sınav ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırmalıdır.

Garanti Bankası İzmir Şubesi

IBAN: TR26 0006 2000 1000 0006 2953 44 HESAP NO: 100/6295344

11UY0023-3 İnşaat boyacısı sınav başvurusu için dekonta ;

*Ad Soyad

Açıklama kısmına ; İnşaat Boyacısı Belgelendirme Sınav ücreti Alıcı kısmına: Dyo Boya Fabrikaları

12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı sınav başvurusu için dekonta ;

*Ad Soyad

Açıklama kısmına Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Sınav ücreti Alıcı kısmına: Dyo Boya Fabrikaları

Başvuru dökümanları, Devlet teşviğinden yararlananlar veya hiçbir teşvikten yararlanmayanlardan gönderdiği gibi ;

DYO AKADEMİ Müdürlüğü

DYO Boya Fabrikaları San.ve Tic.A.Ş.

DOSB 2.Kısım Fırat Cad. No:2 Dilovası 41455 Kocaeli

Tel: 0 262 754 75 60

Faks: 0 262 754 75 71

Adresine gönderilmelidir.

Sınavda başarılı olup, AB Teşviğinden yararlanan adaylardan, belge ücreti ayrıca alınmaktadır. Belirlenmiş olan belge ücretini adaylar daha sonra kendileri aranıp bilgi verildikten sonra;

Garanti Bankası İzmir Şubesi

IBANI: TR21 0006 2000 1000 0006 2966 95 HESAP NO: 100/6296695

hesap numarasına yatırmakla yükümlüdürler.

 1.        GENEL KURALLAR
 •        Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 •        Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 •        Duyurusu yapılan ilgili Ulusal Yeterlilik sınavı için; Web sitesi’nde yayınlanan/Dyo Akademi Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri; Sınav Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak, nüfus cüzdan fotokopisi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslını  posta/kargo yolu ile aşağıdaki adrese sınav tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Müdürlüğe ulaşacak şekildegönderilmelidir.
 •        Kısmi sınava girecek adaylar, başvuru formunda ilgili yerleri işaretleyerek ve var ise sınav sonuç belge fotokopilerini de göndereceklerdir.
 •        Belge yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar ise, belge fotokopisini de göndereceklerdir.
 •        Yatırılması gereken ücret miktarı, hesap bilgileri www.dyo.com.tr adresinde ilan edilmektedir.
 •        İlgili Ulusal Yeterlilik ve Birimlerin ücreti sınav türüne göre belirlenmiştir.
 1.        BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
 •        İlk belge basım masraf karşılığı 200 TL’dir. Yabancı dilde ikinci belge basım masraf karşılığı 100 TL’dir. Belge geçerlilik süresi içerisinde ikinci kez belge basımı (kayıp, yıpranma, kİşisel bilgilerde değişiklik vb.) 100 TL’dir. Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenilemede belge basım masraf karşılığı 100 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez
 •        Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.
 •        Başarılı olunması durumunda verilecek olan Belgenin ücreti, sınav ücretine dahil değildir. Başarılı olan adaylardan, belge ücreti daha sonra talep edilecektir. Belge teslimi bu ücret yatırıldıktan sonra yapılacaktır. Ayrıca, Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenlenebilmesi için MYK’nın talep ettiği ücret alınır.
 1.        BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR
 •        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.
 1.        ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
 •        Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 •        Belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, ilk  girdiği sınavda başarısız olan adaya; MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği dahilinde,  başarısız olduğu sınavtarihinden itibaren bir yıl içinde, ücret talep edilmeksizin 2 kez tekrar sınava girme hakkı tanınır.
Vidco