DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYO Akademi Bölümü

Sıkça Sorulan Sorular

1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 

2. Ulusal Meslek Standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

3. Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;

  • Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
  • Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
  • Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
  • MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.  ……. Bölümden Ustalık/Kalfalık Belgem var, Mesleki Yeterlilik Belgesi almam gerekiyor mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

5. İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl yararlanabilirim?

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın DYO Akademi sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir.

İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir.  Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6. Engel durumum mevcut. Sınava girmemde herhangi bir mahsur var mı?

Başvuruda bulunan adayın, “F2.01-01 Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda konu DYO Akademi yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) DYO Akademi yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

 

7. 10 kişi sınav ve belge başvurusunda bulunsak indirim yapar mısınız?

DYO Akademi, MYK mevzuatları ve TÜRKAK akreditasyon kuralları gereği belirlenen ücret tarifesini her adaya eşit bir şekilde uygulamak durumundadır. Toplu başvurularda herhangi bir indirim uygulanmaz.

DYO Akademi Ücret Tarifesi

 

8. Eğitim veriyor musunuz?

DYO Akademi sadece sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Herhangi bir eğitim vermez, önermez.

 

9. Sınavda çıkabilecek sorularla ilgili bir kaynak var mı?

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte DYO Akademi MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

10. …… şu işi yapıyorum hangi yeterlilikte belge almam gerekiyor?

Adayın yaptığı iş Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları referans alınarak belirlenmektedir. Aday, kamuya açık olan web sitemiz ile MYK’da web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılabilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal  Meslek Standartları

 

11. Türkçe/Okuma-yazma bilmiyorum. Sınava katılım sağlayabilir miyim?

Adayın başvuru aşamasında bu durumu bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi DYO Akademi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilir.

Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında DYO Akademi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından yeminli tercüman, okuma yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir.

Vidco